Sekretesspolicy och användning av marknadsföring

1. Allmänt
Denna integritets- och marknadsföringspolicy (”Sekretesspolicy”) beskriver hur
Kika’s Natural Green Beauty & Spa (1008991-8) Storalånggatan 32-34, 65100 VASA
E-post marika@kikas.fi
+358 44 970 2893
(”Kikas”) samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter.
1.2 Sekretesspolicyn gäller för dina personuppgifter när Kikas erbjuder dig tjänster och produkter.
1.3 Du kan alltid känna dig säker när du ger oss din personliga information. Med denna sekretesspolicy vill vi visa dig hur vi ser till att din personliga information behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
2. När samlar vi in personlig information?
Kikas samlar in och behandlar din personliga information när du tar kontakt, bokar eller köper något på Kikas webbplats gör en bokning eller på annat sätt kontaktar Kikas. Information som du uppger krävs för att göra bokningar hos Kikas och gör att Kikas kan erbjuda dig tjänster och kampanjer.
3. Vilka uppgifter samlar vi?
När du gör inköp och bokningar som kund kan Kikas samla och bearbeta följande personuppgifter: Identifieringsinformation, t.ex. namn, födelseår och kön
Kontaktinformation som adress, telefonnummer och e-postadress
Betalningsinformation
Kundnummer
Kundhistorik
IP-adress och annan information om användningen av Kikas webbsidor eller program. Cookie policyn tillämpas på informationen som lagras och samlas in via cookies.
Annan information kan du personligen meddela oss.
4. I vilket ändamål behandlar vi information om dig?
Kikas hanterar information om dig huvudsakligen för följande ändamål:
För kundförpliktelser som fakturering för att möjliggöra regelbunden kundservice, till exempel att svara på frågor och korrigera felaktiga uppgifter.
För att informera om Kikas utvalda partners, produkter och tjänster i marknadsföringssyfte via telefon, post, e-post eller textmeddelanden.

För att skicka nyhetsbrev och information
För att meddela om säkerhetskrav och andra lagkrav.
Information kan också användas som underlag för marknads- och kundanalys, marknadsundersökningar, statistiska data och företagsspårning.
5. Kriterier för behandling av personuppgifter
Kikas hanterar din personliga information på de mest legitima grunderna som beskrivs i det här avsnittet.
5.2 Vi behandlar din personliga information först då du genomför ett avtal som du har tecknat med oss som kund. Dessutom skickar vi om nödvändigt viktig information om undantagen om det behövs.
5.3 En del av behandlingen av personuppgifter baseras på det s.k. berättigade intresset som inleds när du och Kikas har ett meningsfullt och lämpligt förhållande baserat på din kundrelation. Kikas berättigade intresse kan innebära försändelse av erbjudanden och marknadsföring som rör produkter eller tjänster, såväl som kundsegmentering, till exempel baserat på totala köp. Vi hanterar inte känslig personlig information baserat på ett berättigat intresse.
5.4 I vissa fall kan Kikas ha en lagstadgad skyldighet att behandla dina personuppgifter. 6. Hur länge sparar vi information om dig?
6.1 Din personliga information kommer endast att behållas så länge det är nödvändigt att behålla de för de ändamål för vilka uppgifterna samlas in i enlighet med denna sekretesspolicy. Kikas sparar informationen längre om det är nödvändigt att följa lagstadgade krav eller att kontrollera Kikas legitima intresse om exempelvis en rättegång pågår.
7. Vem har tillgång till din information?
7.1 Kikas kan ge upp din information till en tredje part, till exempel närstående aktörer.
7.2 Sådana tredje parter, till vilka Kikas förmedlar din information eller på annat sätt lämnar information om dig som kund och som behandlar data på Kikas vägnar, får inte lämna ut din information till andra. Mottagaren får använda informationen endast för att sälja och marknadsföra Kikas tjänster och produkter eller att tillhandahålla tjänster relaterade till avtalet mellan Kikas och kunden.
7.3 Kikas kan dessutom överföra dina personuppgifter om det krävs enligt gällande lagstiftning eller myndigheter för att skydda Kikas juridiska intresse eller för att upptäcka eller förhindra bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
7.4 Kikas kan överföra dina personuppgifter till ett EU / EES-land om Kikas representant eller partner är verksam i det landet. Om dina personuppgifter överförs till ett EU / icke-EES-land kommer Kikas att se till att överföringen av personuppgifter till länder utanför EU / EES uppfyller kraven i dataskyddsbestämmelserna.

8. Ändringar i sekretesspolicyn.
8.1 Kikas har rätt att ändra sekretesspolicy när som helst om förändringar uppstår vid behandling av data. Kikas meddelar dig om ändringar i sekretesspolicy i rimligt tid.
9. Personuppgifter
9.1 Du kan alltid känna dig trygg när du ger oss din personliga information. Kikas har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, modifiering eller borttagning.
10. Dina rättigheter
10.1 Kikas ansvarar för att hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Om du tycker att din personliga information inte har behandlats i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd, kan du lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten, Finlands datatillsynsman.
10.2 Kikas korrigerar, tar bort eller kompletterar eventuella felaktiga, ofullständiga eller vilseledande uppgifter på din begäran eller på eget initiativ så att de inte längre kan identifieras.
10.3 Om du inte vill att Kikas ska behandla dina personliga uppgifter för marknadsföring, kan du när som helst informera Kikas. När Kikas har mottagit din anmälan slutar Kikas att behandla din personliga information för detta ändamål. Kikas hanterar inte personlig information för barn under 16 år i direkt marknadsföringssyfte.
10.4 Du har rätt att, mot skriftlig ansökan till Kikas, få en kopia av informationen om dig samt information om de ändamål för vilka uppgifterna behandlas samt vilka mottagare informationen har delats ut till eller skall tilldelas, vilka andra uppgifter än dina som samlas in, hur automatiskt beslutsfattandet (inklusive profilering) utförs samt hur länge din data kommer att lagras. Du har också rätt att få information om dina rättigheter till behandling av personuppgifter.
10.5 Du har rätt att, under vissa förutsättningar, få dina uppgifter överförda till dig eller, där det är tekniskt möjligt, till en annan tjänsteleverantör. Denna rätt gäller de uppgifter du har lämnat till Kikas och som har behandlats för att genomföra avtal mellan dig och Kikas.
10.6 Du har rätt att begära att ta bort informationen om (i) informationen inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlas in, (ii) föremål för behandling av data för direkt marknadsföring (inklusive profilering för direkt marknadsföring), (iii) behandlingen bygger på ditt samtycke och du vill avbryta ditt samtycke, eller (iv) din information har behandlats olagligt. Observera dock att vi kan behålla din information om det behövs för att följa Kikas lagstadgade skyldighet eller för att företräda eller försvara en rättslig fordran.
11. Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår sekretesspolicy eller behandling av din personliga information, eller om du vill använda de rättigheter som nämns i avsnitt 10, är du välkommen att kontakta oss. Du hittar vår kontaktinformation i förväg.
Cookie
Alla Kikas webbplatser använder cookies. Genom att använda denna webbplats och genom att acceptera denna policy kommer du att ge Kikas ditt samtycke att använda cookies i enlighet med denna policy. Cookies är filer som webbservrar skickar till webbläsare och de lagras i webbläsare. Webbläsaren skickar sedan data tillbaka till servern när man begär en sida från servern. Detta gör det möjligt för webbservern att identifiera och övervaka webbläsare.
Det finns två huvudtyper av cookies: session cookies och permanenta cookies: • Sessionscookies försvinner från din dator så snart som din webbläsare stängs. • Permanenta cookies förblir lagrade på din dator tills de raderas eller löper ut.
Vi använder cookies på den här webbplatsen för följande ändamål:
• Att samla in data från användare som använder Google Analytics-verktyg
• att aktivera innehållsdelning med Facebook
• att visa rekommendationer till användaren om de tidigare har besökt webbplatsen
• identifiera en användare när du loggar in; Anonyma användare kommer inte att få denna cookie
Vi använder även AdWords-tjänsten för att spåra köpbeslut och rikta om annonser. Dessa är cookies från tredje parter, vars giltighet är från 90 dagar till två år.
På den här webbplatsen använder vi Google Analytics för att analysera användningen av webbplatsen. Google Analytics tillhandahåller statistik och annan information om hur du använder en webbplats med hjälp av cookies lagrade på användardatorer. Uppgifterna som samlas på vår webbplats används för att sammanställa rapporter om hur man använder webbplatsen. Här är en kort sammanfattning av Googles cookies:
• spåra domänen i nätverksområdet
• separera enskilda användare
• komma ihåg numret och datumet för de tidigare besöken • komma ihåg data om trafikkälla
• bestämma början och slutet på sessionen
• Kom ihåg de anpassade variabelvärdena för besökare.
Google lagrar och använder denna information från 30 minuter till två år, beroende på typen av cookie. Googles sekretesspolicy finns på http://www.google.com/privacypolicy.html
Du kan blockera cookies om du vill.
De flesta webbläsare kan blockera cookies. Blockering av cookies hindrar tillgängligheten på vissa webbplatser eller gör det omöjligt att till exempel göra inköp från en nätbutik.
Internet Explorer: ”Verktyg”, ”Internetalternativ”, ”Sekretess” och välj ”Blockera alla cookies”. Firefox: Klicka på ”Verktyg”, ”Inställningar” och ”Sekretess” för att ändra dina cookieinställningar. Safari: Klicka på ”Inställningar” och ”Sekretess” för att justera dina inställningar för cookie. Google Chrome: Klicka på ”Inställningar” och ”Sekretess” för att justera dina inställningar för cookie.